Ramowa organizacja dnia

 RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „SMERFUŚ II” w Rynarzewie

 

 

 

Od 6.00

Radosny poranek, w którym dzieci podejmują różne wybory, czego i jak się uczyć:

 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną
 • są aktywne ruchowo (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce)
 • pracują indywidualnie z nauczycielem

Od 8.30 - Śniadanie

Od 9.00

Zabawa i edukacja, w których dzieci odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

 • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku
 • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze

Od 10.30 – II Śniadanie

Zabawy na placu przedszkolnym lub w sali, gry i zabawy ruchowe, spacery obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy dowolne

Od 12.00- Obiad

Od 12.30

Relaksacja, podczas której dzieci:

 • odpoczywają, słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk, słuchają muzyki relaksacyjnej
 • bawią się w zabawy paluszkowe i słowne

Od 14.30 Podwieczorek

Od 15.00

Inspirujące popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej

 • podejmują aktywność własną-organizują zabawy indywidualne i w małych grupach
 • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem
 • bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych
 • słuchają literatury, oglądają książki
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych
 • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny

Dziecko w trakcie całego pobytu w przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm