Dla rodziców

pliki

 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022


 

 

 

 


 

 

 

 

 
Regulamin przedszkola

Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola i wynikające z podstawy programowej. Przedszkole zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia edukacji w szkole.

Więcej…
 
Kontrakt z Rodzicami

 

PODCZAS ZEBRANIA Z RODZICAMI INAUGURUJĄCEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 USTALONO WSPÓLNY KONTRAKT, W KTÓRYM ZAWARTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

RODZICE:

1.Porozumiewają się z nauczycielem poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny lub drogą  elektroniczną

2.Korzystają z comiesięcznych dyżurów w przedszkolu

3.Informują nauczycielki o pojawiających się problemach: zdrowotnych, dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych

4.Informują nauczycielki o zmianie danych ( zmianie adresu zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu)

5.Uprzedzają wcześniej o spóźnieniu, planowanym wyjeździe lub długotrwałej chorobie         dziecka

6.Krytyczne uwagi kierują w pierwszej kolejności do nauczyciela 

7.Pojawiające się problemy wychowawczo- opiekuńcze-dydaktyczne rozwiązują wspólnie z nauczycielem, a w razie potrzeby( logopedą, psychologiem, lekarzem, pedagogiem)

8.W razie potrzeby i na miarę możliwości udzielają wsparcia nauczycielom i innym dzieciom 

9.Uczestniczą w zebraniach, zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych oraz festynach

10.Zwracają uwagę na zachowanie dziecka w domu

11.Dostarczają dzieciom przykładów poprawnego zachowania ( literatura dziecięca, wybrane programy telewizyjne, audycje)

12.Kontrolują dziecko co ogląda i jak się zachowuje poza domem

13.Zachęcają dziecko do dzielenia się wrażeniami z pobytu w przedszkolu

14.Nie pozwalają dziecku na przynoszenie zabawek z domu ( pomijając „dzień zabawki”) do przedszkola, chyba że są to pomoce dydaktyczne lub książki

15.Na miarę swoich możliwości pomagają w organizowaniu spotkań, uroczystości ( akcesoria, stroje, inne)

16.Systematycznie śledzą  treść ogłoszeń zamieszczanych na tablicy

 
Ramowa organizacja dnia

 RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „SMERFUŚ II” w Rynarzewie

 

Więcej…